Ana Sayfa | Orman ve Ormancılık | Ormanlarımız | İklim | Sanat Eserleri | Bağlantılar
Orman VarlığımızÜlkemizde Yaygın Olarak Bulunan Ağaç Türleri İtibariyle Orman Durumu:

Ülkemiz sahip olduğu konumu nedeniyle çok zengin bitki ve hayvan varlığını üzerinde barındırmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik bakımından Avrupa Kıtasından daha zengindir.

10.000'den fazla bitki türüne sahiptir, 3.000'den fazla bitki türü ise sadece ülkemize özgüdür. Ormanlarımızda yaklaşık 150 ağaç türü bulunmaktadır.

Ormanlarımızda Tespit Edilen Ağaç Türleri

Sıra No Ağaç Türü Adı (Türkçe) Ağaç Türü Adı (Latince) Sıra No Ağaç Türü Adı (Türkçe) Ağaç Türü Adı (Latince)
1 Kızılçam Pinus brutia 54 Adi dişbudak Fraxinus excelsior
2 Karaçam Pinus nigra 55 Büyük yapraklı ıhlamur Tilia platyphyllos
3 Sarıçam Pinus silvestris 56 Kafkas ıhlamuru Tilia rubra
4 Fıstıkçamı Pinus pinea 57 Tüylü(Gümüşi) ıhlamur Tilia tomentosa
5 Halepçamı Pinus halepensis 58 Avrupa ıhlamuru Tilia cordota
6 Sahilçamı Pinus pinaster (maritima) 59 Ova akçaağacı Acer campestre
7 Monteriçamı Pinus radiata 60 Kapadokya akçaağacı Acer cappadocicum
8 Günlük Çamı Pinus taeda 61 Çınar yapr. Akçaağaç Acer platanoides
9 Kazdağı Göknarı Abies equi-trojani 62 Dağ akçaağacı Acer pseudoplatanus
10 Uludağ Göknarı Abies bormmülleriana 63 Kafkas akçaağacı Acer trautvetteri
11 D.Karadeniz Göknarı Abies nordmanniana 64 Tatarakçaağaç Acer tataricum
12 Toros Göknarı Abies cilicica 65 İtalyan akçaağacı Acer opalus
13 Doğu Ladini Picea orientalis 66 Doğu akçaağacı Acer orientale
14 Avrupa Ladini Picea abies 67 Dişbudak yapr. Akçaağaç Acer negundo
15 Toros Sediri Cedrus libani 68 Iran akçaağacı Acer hyrcanum
16 Adi Sarnıç Juniperus communis 69 Üçdilimli akçaağaç Acer monspessulanum
17 Sabin Ardıcı Juniperus sabina 70 Ova karaağacı Ulmus cempestris
18 Finike Ardıcı Juniperus phoenicea 71 Hercai karaağaç Ulmus laevis
19 Kokulu Ardıç Juniperus foetidissima 72 Dağ karaağacı Ulmus montana
20 Boylu Ardıç juniperus excelsa 73 Asya karaağaç Ulmus pumila
21 Adi Servi Cupressus sempervirens 74 Kırmızı karaağaç Ulmus rubra
22 Porsuk Taxus baccata 75 Kayacık Ostrya carpinofolia
23 Duglas Göknarı Pseudotsuga douglasi 76 Akçaağaç Yapr. Çınar Platanus acerifolia
24 Andız Arceuthos drupacea 77 Batı çınarı Platanus occidentalis
25 Doğu Kayını Fagus orientalis 78 Doğu çınarı Platanus orientalis
26 Palamut Meşesi Quercus aegilops 79 Okaliptüs Eucalyptus camaldulensis
27 Saplı Meşe Quercus robur 80 Sığla (Günlük) Liquidambar orientalis
28 Sapsız Meşe Quercus petreaea 81 Adi fındık Corylus avellana
29 Macar Meşesi Quercus frainetto 82 Türk fındığı Corylus sylvatica
30 Tüylü Meşe Quercus pubescens 83 Ak söğüt Salix alba
31 Mazı Meşesi Quercus infectoria 84 Badem yapr. Söğüt Salix amygdalina
32 Saçlı Meşe Quercus cerris 85 Salkım söğüt Salix babylonica
33 Pırnal Meşesi Quercus ilex 86 Keçi söğüdü Salix caprea
34 Kermes Meşesi Quercus coccifera 87 Boz söğüt Salix cinerea
35 D.Karadeniz Meşesi Quercus pontica 88 Karasöğüt Salix nigra
36 Istranca Meşesi Quercus hartwissiana 89 Sepetçi söğüdü Salix viminalis
37 İspir Meşesi Quercus macranthera 90 Beyaz huş Betula alba
38 Kasnak Meşesi Quercus vulcanica 91 Kara huş Betula nigra
39 Çoruh Meşesi Quercus dschorochensis 92 Tüylü huş Betula pubescens
40 Virjinya Meşesi Quercus virgilinia 93 Adi huş Betula verrucosa
41 Brantii Meşesi Quercus brantii 94 Kıbrıs akasyası Acacia cyanophylla
42 Lübnan Meşesi Quercus libani 95 Yalancı akasya Robinia pseudoacacia
43 Makedonya Meşesi Quercus trojana 96 Kiraz Prunus avium
44 Boz Pırnal Meşe Quercus aucheri 97 Üvez Sorbus aucuparia
45 Mantar Meşesi Quercus suber 98 Ceviz Juglans regia
46 Toros Meşesi Quercus haas 99 Yabanizeytin Olea europaea
47 Doğu Gürgeni Carpinus orientalis 100 Akdeniz defnesi Laurus nobilis
48 Adi Kızılağaç Alnus glitunosa 101 Adi şimşir Buxus sempervirens
49 Doğu Kızılağacı Alnus orientalis 102 Ormangülü Rhododendron ponticum
50 Fırat Kavağı Populus euphratica 103 Kocayemiş Arbutus unedo
51 Kara Kavak Populus nigra 104 Ege Ilgını Tamarix smyrnensis
52 Titrek Kavak Populus tremula 105 Harnup (Keçiboynuzu) Ceratonia siliqua
53 Anadolu Kestanesi Castanea sativa 106-150 Diğer Yapraklılar