Ana Sayfa | Orman ve Ormancılık | Ormanlarımız | İklim | Sanat Eserleri | Bağlantılar

Arazi Kullanımı ve Ormanlarımızın Yapısı:

Ormanlarımız Ülke genel alanının % 27,2'sini kaplamaktadır. Ormanlık alanlarımızın %99,9’u Devletin mülkiyetindeki ormanlardır. Özel şahıslara ve Tüzel Kişiliğe Haiz Amme Müesseselerine ait özel orman alanı yaklaşık 22 Bin hektardır. Bunların tescil ve planlama işleri devam etmektedir. Bunlarla ilgili detay envanter değerleri tam olarak sonraki yıllarda ortaya çıkacaktır.

Ormanlardaki ağaçların tepe çatılarının alansal olarak toprağı örtme (Kapalılık) derecesine göre ormanlar iki ana gruba ayrılmaktadır.

- Kapalılık derecesi %11-100 arasında olan ormanlar genel ormanlık alanımızın %50'sini teşkil etmekte olup Normal (Produktif) Orman olarak tanımlanmıştır.
- Kapalılık derecesi %1-10 arasında olan ormanlar da genel ormanlık alanımızın %50'sini teşkil etmekte olup Bozuk Orman olarak tanımlanmaktadır.

Ağaçların Tepe Çatılarının Toprağı Örtme Derecesine (Kapalılık) Göre Ormanların Durumu
Türkiye'de Arazi Kullanımı Durumu
Türkiye Genel Alanı 77.846.000 Hektar
Türkiye Ormanlık Alanı 21.189.000 Hektar

Bozuk ormanlarla, düflük kapalılık derecesine sahip(%11-40) ormanlarda Rehabilitasyon ve Ağaçlandırma faaliyetlerine konu edilmişlerdir.

Bozuk veya bozulmaya başlamış bu ormanların iyileştirilerek Normal ormanlara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Son 30 yıldan bugüne kadar bu faaliyetler çerçevesinde yılda ortalama 50-60 bin hektar ağaçlandırma ve rehabilitasyon gerçekleşmiştir.

Bu çalışmalar 2005 yılından sonra daha da geliştirilerek büyük alanlarda (100-200 bin hektar) ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.